Co robimy

Firma PREINSTAL Roboty Inżynieryjne zajmuje się budową sieci i przyłączy ciepłowniczych w technologii rur preizolowanych przy użyciu własnych maszyn i urządzeń oraz wykwalifikowanej kadry pracowników.

PREINSTAL Roboty Inżynieryjne dba o każdy etap i detal procesu budowlanego, właściwie dobiera materiały oraz na bieżąco monitoruje wyniki, które potwierdza w badaniach RTG, UV, VT połączeń spawanych, pomiarów oporności izolacji. Dzięki takiemu podejściu firma PREINSTAL Roboty Inżynieryjne każdorazowo udziela 5-letniej gwarancji na wykonany system.

PREINSTAL Roboty Inżynieryjne pracuje na produktach ( rury, armatura, elementy preizolowane, złącza izolacyjne ) oraz sposobach montażu opracowanych przez producenta LOGSTOR.